Februari 2020
 
 
 
Historische Vereniging Haerlem

Mail niet leesbaar? Klik hier

img
img
 
 
 
img
Agge maar leut het

Mijn echtgenote stimuleerde mij om mijn jeugdherinneringen op te schrijven.
Geboren in Bergen op Zoom (“Krabbegat”), maakte de carnavalsviering ook van mijn leven een belangrijk onderdeel uit. Zodra het carnavalsvirus weer rondwaarde werd jong en oud ermee besmet. Dan werd onze boerenkiel weer tevoorschijn gehaald en voorzien van een nieuw insigne (“Veldteke”), werd het nieuwe carnavalslied uit het hoofd geleerd, probeerden we
een sneak preview te krijgen van de praalwagens, enzovoorts. 
Nu zag ik dat ook in Haarlem (“Muggendonk”) carnaval gevierd wordt. Het zal toch niet waar zijn! Op 23 februari 19:11 uur vindt wat genoemd wordt “de kleinste optocht aller tijden” plaats vanaf het Patronaat. Ik dacht dat ze na de belevenissen van Godfried Bomans wel door hadden dat carnavalsviering alleen beneden de grote rivieren moet worden gevierd. Lees en huiver: Godfried wekt daarin de indruk dat hij in Haarlem is geboren en getogen, maar zelfs dat is niet waar. Wel getogen, maar niet geboren. Hij kwam uit Den Haag (“Kreesidentie”). Maar het is een prachtige, lezenswaardige tekst, die – hoewel in 1950 geschreven - niets aan kracht heeft ingeboet. Godfried Bomans vond carnaval niets voor Haarlemmers. Daarin moet ik hem volkomen gelijk geven.

Peter van Wingerden

Schrijver deze houdt zich aanbevolen voor commentaar via info@haerlem.nl 
Uit De Hoofdwacht
img
 
 
 
Het Algemeen Bestuur is maandagavond 20 januari weer bijeen geweest voor haar periodieke vergadering. En zoals einde vorig jaar beloofd, maken we er een gewoonte van u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Er zijn weer veel onderwerpen gepasseerd, maar ik licht er graag de volgende punten voor u uit: een aantal van de vele mooie samenwerkingen die we op de rol hebben staan, de stand van zaken rond het communicatieplan en in het verlengde daarvan, de gezamenlijke bijeenkomst voor de werkgroepen en we sluiten deze keer de rubriek af met een oproep aan onze nog wat minder actieve leden!

Samenwerkingen
Zoals u wellicht weet krijgen wij veel verzoeken binnen om met individuele Haarlemmers of organisaties samen op te trekken om iets moois te doen in het licht van onze doelstellingen. Ik wil een aantal opvallende voorstellen met u delen. Zo heeft mevrouw Goede een prachtige serie quilts gemaakt van gebouwen uit de stad. Die wil zij graag tentoonstellen. Ook heeft filmmaker Erik Willems ons al eind vorig jaar gevraagd samen met hem te werken aan zijn film met amateurbeelden over de stad Haarlem. Deze en volgende week nog vinden, in samenwerking met Aart van der Kuijl nog twee mooie lezingen over het Mirakel van Haarlem, Geertgen tot Sint Jans in het Frans Hals Museum plaats. Het zijn maar een paar van een reeks samenwerkingen waarmee we als bestuur hopen zowel u als leden, als niet-leden te inspireren.

Communicatieplan
Eerder heb ik u al meegenomen in het voornemen van het bestuur om de maatschappelijke relevantie van de vereniging met een goed communicatieplan te vergroten en beter zichtbaar te maken, om zo ook meer van onze leden te kunnen boeien en binden. In deze vergadering is het eerste conceptplan besproken, en heeft het bestuur de hoofdlijnen van het plan onderschreven. Het ziet er naar uit dat de tijdelijke commissie het plan in maart, na de werkgroepen bijeenkomst, definitief zal maken en aanbieden aan de voorzitter om in uitvoering te nemen. Het is voor de hele vereniging een belangrijk plan, want er staat een aantal ideeën in die ook echt impact zullen gaan hebben op de beleving binnen en buiten onze vereniging. In februari en maart dus meer hier over!

Bijeenkomst werkgroepen
Voor de actieve werkgroepleden is het belangrijk 20 februari vanaf 20.00 uur te blokkeren in de agenda. Die avond zullen we alle actieve leden weer bij elkaar brengen in het Archeologisch Museum. Als bestuur willen we die avond graag gebruiken om met deze actieve leden te brainstormen, ideeën te toetsen en natuurlijk ook de kruisbestuiving te stimuleren. Het belooft echt een hele leuke, leerzame, gezellige en nuttige avond te worden voor alle nauw bij de vereniging betrokken leden, dus zorg dat u erbij bent!

Ook meedoen?
Als u tot hier gekomen bent met lezen, dan willen wij u graag (nog) meer betrekken bij wat onze vereniging allemaal doet en van plan is. Als u nog niet actief bent, willen wij u als bestuur vragen daar serieus over na te denken. De Werkgroepen bieden één voor één verdiepingsmogelijkheden, netwerk en inspraak. Maar u kunt ook meedraaien met het team gastvrouwen en -heren, helpen bij de normale openstelling van onze Hoofdwacht, helpen op dagen met grote evenementen als de Kunstlijn, of Open Monumentendag. We hebben zoveel leuke klussen dat er voor iedereen die wil bijdragen ook echt iets bijgedragen kan worden. Nieuwsgierig? Bel of mailt u een van onze bestuursleden. Zij kunnen u zeker van meer informatie voorzien!

Marco Wiesehahn – Vrijman, algemeen secretaris 
Agenda
img
 
 
 
Zondag 9 februari - Gluren Bij De Buren 
Geschiedenis met een twist speelt het kindertheaterstuk Ridder Koen en de jonkvrouwen voor kinderen vanaf 4 jaar.

Ridder Koen komt terug uit Damiate en wil graag trouwen. Twee werksters ontdekken in de kamer van de jonkvrouw een kist met mooie kleding. Zij verkleden zich als jonkvrouwen. Zal ridder Koen met een van deze werksters trouwen?

Zondag 9 februari 12.45 eerste voorstelling. Daarna om 14.15 uur en 15.45 uur

Het hele programma staat op www.glurenbijdeburen.nl 
img
 
 
 
Maandag 10 februari - Lezing over de bouw van de oude Bavo
Demonstratie van de bouw van de oude Bavo door de heer K. Verweij, vrijwilliger en rondleider in de De Grote of St.-Bavokerk.

Aanvang: 20.00 uur. Locatie: De Hoofdwacht. Maximaal 25 personen. Kosten € 4,- per persoon, niet leden € 6,-.

Aanmelden via haerlemexcursies@gmail.com is noodzakelijk.  

img
 
 
 
Donderdag 27 februari - Filmavond met inleiding van de makers
De films 'Deugd overwint geweld' en 'Het wonder van Bloemendaal'. Locatie: De Hoofdwacht.
Aanvang: 20.00 uur. Kosten € 4,- per persoon, niet leden € 6,-.

Aanmelden via haerlemexcursies@gmail.com is noodzakelijk.  

img
Zondag 8 maart
Lezing Over Gerda Kurtz
Lezing door drs. Klaartje Pompe, hoofd archief en collectiebeheer bij het Noord-Hollands Archief.

Gerda Kurtz is een voorbeeld van 'modern feminisme' wat zich uitte door 'op haar manier' en 'naast de mannen' haar werk als archivaris en historica van de stad Haarlem te vervullen. In 1965 verscheen haar klassiek geworden straatnamenboek. Geruchtmakend was haar biografie van Kenau Simonsdr. Hasselaar uit 1956, een van de eerste pogingen om de bijna mythische heldin van het beleg van 1573 een historisch verantwoord gezicht te geven.

Locatie: Noord-Hollands Archief. Aanvang: 15.00 uur. Kosten € 4,- per persoon, niet leden € 6,-. Aanmelden via haerlemexcursies@gmail.com is noodzakelijk.
Contributie al betaald?
img
 
 
 
Veel leden hebben hun contributie over 2020 inmiddels betaald. Daarvoor onze dank. Helaas heeft ook een aantal leden dit nog niet gedaan. Wilt u dit bedrag per omgaande overmaken? Alvast bedankt!

Na 1 maart gaan we aanmaningen versturen. Dat kost de vereniging extra geld en de ledenadministratie veel werk. Vandaar deze oproep aan de leden die de contributiebijdrage 2020 nog niet voldaan hebben.
(de contributie nota kunt u hier nog nalezen)
Vacature secretaris Stichting Geveltekens
img
 
 
 
De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) zet zich in voor het behouden van gevelstenen, -reclame, -muurschilderingen en ornamenten door middel van restaureren, vernieuwen, polychromeren of herplaatsen. Dit alles valt voor ons onder de noemer geveltekens.
Het doel is om de geveltekens te beschermen en te promoten en zo een stukje Haarlemse geschiedenis te behouden of uit te breiden.
Onze huidige secretaris heeft te kennen gegeven dat zij de SGVH niet langer kan ondersteunen, reden waarom wij op zoek zijn naar een nieuwe secretaris.

Wij zoeken iemand die 
  • Het Nederlands beheerst en gemakkelijk schrijft
  • Interesse heeft in de Haarlemse geveltekens
  • De notulen maakt van de bestuursvergaderingen, die zes maal per jaar worden gehouden in De Hoofdwacht tussen 20.00 en 22.00 uur
  • Zo nu en dan mee wilt helpen om brieven en het jaarverslag op te stellen
  • Het leuk vindt om mee te helpen uit de bestaande documentatie over geveltekens samenvattingen te maken welke op de site van de Vereniging Haerlem worden geplaatst
Heeft u interesse, bel of mail Martin Busker via 06 8208 5788 of buskermj@hotmail.com
Uit de Haerlemse boekenmolen
 
 
 
img
De Slag om de Haarlemmermeer
Auteur: Gerrit Kuipers en Jan Kuipers
Dit is het verhaal van het 'Dijkleger van de Haarlemmermeer'. We beleven de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog door de ogen van een honderdtal bewoners van de dorpen in en rond de Haarlemmermeer, (met hier en daar wat meer aandacht voor de belevenissen van de familie Kuipers in Roelofarendsveen en Leiden).

 
Verhalen als deze, die kun je niet verzinnen. De werkelijkheid is vele malen grilliger, indrukwekkender en ... gruwelijker. Velen hielden zich bezig met de hulp aan onderduikers. Zij zorgden voor duikadressen, vervalsingen van persoonsbewijzen en distributiekaarten. Cor van Stam in Nieuw Vennep zou al snel de leider van het verzet in de Meer worden. Vooral de tragische gebeurtenissen bij de boerenfamilies Boogaard, Breijer en Dekker, maken grote indruk, en ook het verhaal van de Joodse verzetshelden Louis en Dina Busnach. Na Dolle Dinsdag (5-9-'44) begonnen de geallieerden met wapendroppingen in Nederland om de Binnenlandse Strijdkrachten te bewapenen voor de eindstrijd. Die wapens kwamen o.a. terecht in de Olmenhorst in Lisserbroek dat als wapenarsenaal en hoofdkwartier van de BS diende. Totdat het daar te gevaarlijk werd …
 ISBN 9789402132069
img
Van den Eijnde herbeleven?
 
 
 
De leden van de werkgroep Van den Einde hebben veel werk gestoken in het behoud van het materiaal gebruikt voor de tentoonstelling “Van den Eijnde herontdekt”.

Het resultaat van dit werk is te vinden op de website van de HVH onder Thema’s . U vindt daar foto’s van de wandborden, de beeldjes in de vitrines, foto’s van de opening, van de fietstochten, van de lezingen enz.

Tevens vindt U daar, integraal opgenomen, het Routeboekje met de fietstochten langs de beelden in Heemstede, Haarlem, Bloemendaal en Santpoort “Afdrukken en fietsen maar, wij hopen u onderweg tegen te komen”.
De fietstocht is beschikbaar via deze link.
Als u het boekje wilt afdrukken, er is rekening gehouden dat er twee pagina's (A5) op één blad A4 kunnen, dan komen de foto's links, en de tekst rechts. Het kaartje is apart.
Klik hier. (of op de kaart rechts)

Remmert Pels,
lid “Vrienden van den Eijnde”
Ontdekt
img
Detail foto t.g.v. het eeuwfeest van de fa Tubergen; 1e rij, derde van links de heer Barnhoorn
 
 
 
“De straat waar wij in Haarlem wonen”; deel 2

Hoe leuk is het een reactie te krijgen op een column, zoals ik kreeg van de heer J.A.C. Hoog uit Leersum naar aanleiding van mijn verhaal over de knipsels van de heer Barnhoorn in/over “De straat etc.“, in Haerlem Nieuws van september.

Was de heer Barnhoorn voor ons een onbekende, die veel van zijn (onze) stad hield, de heer Hoog meldde: “De heer Barnhoorn (1909-1985) heb ik heel goed gekend. Hij was geboren Haarlemmer en vanaf 1-1-1946 boekhouder bij het zeer bekende bloembollenbedrijf C.G. van Tubergen dat aan de Koninginneweg 86 in Haarlem was gevestigd. Hij verliet het bedrijf in 1974, toen hij met pensioen ging.

Vroeger publiceerde de vereniging jaarlijks in haar jaarboeken “de naamlijst van donateurs en leden”. Op een bepaald moment is men daarmee opgehouden en sinds enkele jaren heeft men de publicatie weer hervat. De naam van de heer Barnhoorn verschijnt voor het eerst in de lijst per 1-1-1970 (jaarboek 1969). Kennelijk was hij toen lid geworden.

Als familielid heb ik de geschiedenis van het bloembollenbedrijf in het boek “De bollen zijn weer best” vastgelegd dat eind oktober 2013 verscheen.”
Uit dit boek citeer ik graag: “(…) een rijzige, bescheiden man die zijn werk eeuwig deed in een lange, beige stofjas. Barnhoorn was geboren Haarlemmer en had vele kwaliteiten. Hij vervulde tal van bestuursfuncties, zoals bij de Nederlandse Vrijgezellenbond die ageerde tegen de toen fiscaal ongelijke behandeling van gehuwden en ongehuwden. Hij woonde in een bovenwoning aan de Tempeliersstraat, waar hij een grote verzameling antiek opbouwde. De Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland kreeg na zijn overlijden in juli 1985 zijn verzameling, waaronder een Haarlems staand horloge van Pieter Kock uit circa 1750.

Toen hij bij Tubergen kwam werken, hield het personeel de boekhouding in dikke boeken bij met kroontjespen en inkt. (…) In die tijd heerste nog vaak de opvatting dat de boekhouding voor ‘de belastingen’ moest worden bijgehouden, een boekhouder kostte alleen maar geld. (…) Barnhoorn was boekhouder van de oude stempel en mocht maar een deel van de boekhouding bijhouden, voor zover het direct met het bedrijf te maken had, de rest *) was "geheim.”

*) Deze rest betrof de betaalde directiesalarissen, de obligatierente, het dividend en de aankoop van boeken voor de bibliotheek (!).

De heer A.M. Barnhoorn heeft waarschijnlijk nooit kunnen bedenken dat hij onderwerp zou worden van een column bij de Historische Vereniging Haerlem en als wij de bibliotheek van de vereniging niet grondig hadden opgeschoond, was dat ook nooit gebeurd.

Machteld Tilanus, bibliotheekcommissie
img
Haarlem 775
Haarlem-hanger
 
 
 
Goudsmid en sieradenontwerpster Marijke Mul, (Gierstraat 67), heeft opnieuw een bijdrage geleverd voor Haarlem 775: een zilveren Haarlem-hanger, waarin de molen de Adriaan, Lourens Coster, de Bavotoren en het Spaarne zijn verwerkt.
Kosten: € 119,=.

Ook volgende maand zal zij met iets nieuws “Haarlems” komen.

Wij wachten het af!
img
Actuele agenda
Voor het volledig overzicht van activiteiten...

Klik hier
COLOFON
 
 
 
Haerlem Nieuws is een maandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Haerlem
Postbus 1105, 2001 BC Haarlem   De Hoofdwacht, Grote Markt 17 Haarlem
023 5345422  info@haerlem.nl
  
www.haerlem.nl   haerlemredactie@gmail.com
ledenadministratie@haerlem.nl

IBAN NL89 INGB 0000 3778 82
U ontvangt Haerlem Nieuws als lid of belangstellende van onze vereniging
img
Haerlem NIeuws liever niet ontvangen? klik hier
img img img
< <