Contributie nota
 
 
 
Historische Vereniging Haerlem

december 2019

img
CONTRIBUTIENOTA KALENDERJAAR 2020
 
 
 

Haarlem, 16 december 2019


*|custom_1|*     Lidnummer *|custom_2|*

Beste leden,

Het is weer zover. Het jaar 2019 loopt ten einde en we staan aan het begin van een nieuw en inspirerend jaar. De Historische Vereniging Haerlem wil van 2020 wederom een jaar maken met veel activiteiten (zie bijlage voorlopig overzicht evenementen 2020) en natuurlijk ontvangt u in juni het jaarboek 2019.

Om onze vereniging en alle activiteiten te kunnen financieren zijn we uiteraard afhankelijk van de inkomsten uit de contributies (en giften) van de leden. Daarom ontvangt u dit betalingsverzoek om de contributie 2020 te voldoen. In de ALV van 26 juni jl. hebben de leden ingestemd om na vijf jaar de contributie te verhogen:

Voor individuele leden bedraagt deze nu € 30,00 per jaar, voor partnerleden samen € 42,50 en voor onze jongste leden (t/m 26 jaar) € 15,00. Het abonnement op de papieren nieuwsbrief kost € 20,00.

Wij verzoeken u deze contributie vóór 1 februari 2020 te voldoen op het rekeningnummer: IBAN NL89 INGB 0000 3778 82 ten name van Historische Vereniging Haerlem graag met vermelding van uw naam, contributie jaar en uw lidmaatschapsnummer (zie aanhef).  Uiteraard zijn vrijwillige extra bijdragen van harte welkom en vanwege de ANBI-status van de vereniging voor u van de belastingen aftrekbaar (zie de voorwaarden op onze website).

Mocht u uw bank een periodieke opdracht hebben gegeven de contributie naar ons over te boeken, wilt u deze dan wijzigen naar de nieuwe contributiebedragen?

Het bestuur vertrouwt er op u voldoende geïnformeerd te hebben en wenst u alvast mooie feestdagen toe. 

Namens het bestuur,
Alex Leuverink (penningmeester)
NB is deze email minder goed leesbaar of wilt u printen, klik dan hier.
Deze contributienota wordt persoonlijk aan u verstuurd. Derden hebben derhalve geen inzage in deze nota.
 
 
 
De vereniging is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Website: www.haerlem.nl
Verenigingszetel: De Hoofdwacht, Grote Markt 17 Haarlem
Postadres: Postbus 1105, 2001 BC Haarlem
Tel. penningmeester: 06 38335543
E-mail: ledenadministratie@haerlem.nl
IBAN NL89 INGB 0000 3778 82
img
VOORLOPIG OVERZICHT
EVENEMENTEN 2020
 
 
 
Januari
 • Bezoek en rondleiding nieuwe Enschedé tentoonstelling in het Noord-Hollands Archief
 • 6 januari Nieuwjaarsborrel
 • Werkgroepen bijeenkomst

Februari
 • Over de bouw van de St. Bavo of Grote Kerk (Oude Bavo)

Maart
 • Internationale Vrouwendag

April
 • Excursie naar een stad in Nederland, 6 januari wordt onthuld welke stad

Mei
 • Fietstocht in het kader van de Tweede Wereldoorlog en luilakwandeling
 • Start tentoonstelling brouwerijen

 Juni
 • Gevelstenenwandeling in de Remisewijk

 Juli
 • 13 juli Herdenking val van Haarlem

 November
 • 23 november: verjaardag van Haarlem