Juni/Juli 2020
 
 
 
Historische Vereniging Haerlem

Mail niet leesbaar? Klik hier

Afb
logo
Vanwege de vakantieperiode en de beperkte activiteiten in de vereniging als gevolg van het coronavirus is dit een gecombineerd juni/juli nummer van Haerlem Nieuws.
Uit De Hoofdwacht
Afb
 
 
 
Hoewel de stad en de Grote Markt steeds levendiger worden, moet De Hoofdwacht helaas voorlopig nog gesloten blijven. Het coronaprotocol stelt ons voor grote hoofdbrekens. Zo moet een gebouw dat opengaat voor publiek een aparte in- en uitgang hebben, op de trappen moeten mensen elkaar op gepaste afstand kunnen passeren en als men aan één tafel zit, moet ook de anderhalve meter worden gerespecteerd. Daarom heeft het bestuur besloten in eerste instantie slechts de werkgroepen in de gelegenheid te stellen weer in het gebouw bijeen te komen. Op de volgende peildatum van 1 juli zal worden besloten hoe we verder kunnen gaan.

In de agenda stonden veel activiteiten, waaronder de ALV. Die hebben we naar het najaar verschoven. De financiële jaarstukken zullen op de Haerlem website komen te staan. We hebben helaas ook moeten besluiten de Open Monumentendagen in september dit jaar aan ons voorbij te laten gaan. Over de openstelling tijdens de Kunstlijn zal later worden beslist. Het is voorts zeer onwaarschijnlijk dat de Museumnacht Kids – vorig jaar zo'n groot succes – kan doorgaan in oktober. Vooralsnog staat de voorgenomen aandacht voor de viering van 775 jaar stadsrechten in november nog wèl overeind.

Presentatie Haerlem Jaarboek 2019
Na alle voorgaande negatieve berichten is er ook iets positiefs te melden, want het Jaarboek 2019 is verschenen! In de agenda stond 28 mei genoteerd als de dag waarop het jaarboek zou worden gepresenteerd in de Plebanie van de Kathedrale Basiliek St. Bavo. Maar helaas, door corona moest ook deze gebeurtenis worden geannuleerd. Zoals gebruikelijk, zou ook een van de auteurs een inleiding houden. Dit keer zou dat mevrouw dr. Carolina Lenarduzzi zijn, die aan de Universiteit Leiden promoveerde op een onderzoek naar de belevingswereld van een religieuze minderheid. In het bijzonder bestudeerde zij hoe individuele katholieken in de 16- en 17 eeuwse Republiek hun geloof in stand hielden tijdens de onderdrukking. In het Jaarboek schrijft zij een artikel over Jan de Boer, een katholiek maar ook zeer vaderlandslievende Haarlemmer, die in zijn vijfdelige dagboek bijhoudt hoe de bouw van een nieuw orgel in de Grote of St. Bavokerk de Haarlemmers bezighield en met trots vervulde. U hoeft de inleiding niet te missen, binnenkort krijgt u bericht over het webinar dat hierover staat gepland.  
img
Onze erevoorzitter burgemeester Jos Wienen ontvangt uit handen van Martin van Bleek het eerste exemplaar van ons Haerlem Jaarboek
Hoewel deze middag dus niet kon doorgaan, was het bestuur van mening dat er toch enige feestelijke aandacht gegeven moest worden aan het verschijnen van het jaarboek. Wetende dat onze erevoorzitter burgemeester Jos Wienen een groot fan van onze jaarboeken is, toog een kleine delegatie naar het Stadhuis om hem het eerste exemplaar aan te bieden. Nadat hem was verteld welke artikelen er dit keer zoal in waren opgenomen, overhandigde Martin van Bleek hem op gepaste afstand het eerste exemplaar. Direct werd de prachtige illustratie op de voorkant geprezen en nieuwsgierig begon hij erin te bladeren en te lezen. De redactie is er ook dit jaar weer in geslaagd een mooi uitgevoerd en lezenswaardig jaarboek aan de lange reeks toe te voegen.

De oproep in het Haerlem Nieuws om te helpen het jaarboek onder de leden te verspreiden, is bij velen goed aangekomen. Een ploeg van meer dan 30 vrijwilligers rijdt inmiddels met goed gevulde fietstassen door Haarlem en omstreken om zo veel mogelijk leden het boek bezorgen. Wij wensen u veel leesplezier toe!

Marjorie Vroom
Film over De Hoofdwacht
img
 
 
 
In Corona-tijd en met de 1,5 meter-regel, zijn lezingen en rondleidingen niet of nauwelijks te realiseren. Zo moest de lezing van Wim Cerutti over De Hoofdwacht gepland voor medio maart vervallen. Dat bracht stadsgids, theater- en tentoonstellingsmaker Marius Bruijn en Haarlem-publicist en historicus Wim Cerutti op het idee om enkele korte films te maken over Haarlemse thema’s, waarbij de kijker wordt meegenomen op een historische speurtocht.

De eerste film is klaar is en heeft De Hoofdwacht als onderwerp, met Wim Cerutti als gids en verteller.

Speciaal voor de leden van de Historische Vereniging Haerlem vindt er een digitale voorvertoning plaats. Woensdagavond 17 juni om 19.30 uur wordt de film na een korte inleiding via Zoom uitgezonden. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen aan de makers.
Lees meer
img
Haarlemse Bloemenmeisjes
 
 
 
Dit jaar bestaan ze 65 jaar: de Haarlemse Bloemenmeisjes. Deze unieke Haarlemse traditie en de bijbehorende verhalen krijgen deze zomer bijzondere aandacht in Museum Haarlem. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Haarlem Marketing die de Haarlemse Bloemenmeisjes al jaren begeleidt en is tot eind augustus te zien in het Gasthuis van het museum.

Vanwege de coronamaatregelen vraagt het museum de bezoekers zich vooraf aan te melden via de website www.museumhaarlem.nl.
Gereedschap
Afb
Kantrechtbijl met een naar boven toe bol wijkend slagvlak
 
 
 
De projectgroep Ambachtsleden is bezig om op de zolderverdieping van De Hoofdwacht een vitrine in te richten met oude/antieke gereedschappen die gebruikt werden voor het maken van de houten kapconstructie. Een groot deel van het gereedschap dat we kunnen tentoonstellen is geschonken door Pim van Zalingen.

Om de collectie compleet te maken zijn we op zoek naar een schietlood, een dissel, toognagels, een kantrechtbijl, een kantbijl, trekzaag en een balkenzaag.
Bent u in het bezit van een of meerdere van deze gereedschappen, en wilt u deze afstaan, neem dan contact op met Has Kuijpers (tel 023-5324681 of haskuijpers@hetnet.nl).
De Blauwe Tram
img
 
 
 
Zes keer per jaar verschijnt de HRLM stadsglossy, waarin de Historische Werkgroep een vaste historische rubriek vult. Eén van de artikelen uit deze reeks is De Blauwe Tram.

Haarlem is van oorsprong een tramstad. In de vorige eeuw kende de stad verschillende lokale en interlokale tramlijnen. Het begon allemaal in 1878 met de paardentram tussen het Station en de Dreef. Daarna zouden er nog vele 'blauwe trams' volgen...
Lees meer
Muurschilderingen
img
 
 
 
In het Haerlem Nieuws van mei 2020 konden we van kunstschilder Sidney Waerts een enorme muurschildering laten zien, gemaakt op de hoek van de Pieter Kiesstraat 78 en de Johan van Vlietstraat.
Nu in juni kunnen we op de hoek aan overkant van de straat de Kinderhuissingel 34 - Johan van Vlietsstraat nog zo’n grote muurschildering laten zien.
De titel weten we niet maar we vonden die van een voorbijkomende mevrouw wel heel mooi passend toen ze naar Sidney riep: “Deze heet zeker ‘Walking on the Moon”. (Wandelen op de maan).
Lees meer
img
Uit de Haerlemse Boekenmolen
 
 
 
Kleur, Spel en Doe-boek Schalkwijk

Geschreven door Michaëla Bijlsma, illustraties door Eric J. Coolen en vormgegeven door Henk Tijbosch. Het voorwoord werd geschreven door burgemeester Jos Wienen. Het boek is mede mogelijk gemaakt door Van der Valk Hotel Haarlem en verscheen 22 juni 2019.
Een A4-formaat boek. 52 pagina's volledig kleur. Vol informatie, spelletjes, raadsels, rebussen, opdrachten, kleurplaten en meer over Schalkwijk. Prijs 10 euro.
Wellicht iets voor de kleinkinderen van de opa's en oma's van de Vereniging Haerlem?
Ontdekt
img
 
 
 
De reacties op mijn oproep gedichten over Haarlem in te sturen tonen aan dat er niet één Haarlem is, maar dat er meerdere zijn, wat weer in tegenspraak is met de titel van Lennaert Nijghs boek ‘Haarlem bestaat niet’. Ik weet het ook niet, maar geniet van de oogst.

Gaat u een keer voor ons op zoek? Er is vast nog veel meer in dichtvorm verteld over Haarlem!

Machteld Tilanus, bibliotheekcommissie
machteldtilanus@gmail.com

Deze keer plaats ik de inzending van Annelies Homburg, die een gedicht van Nuel Gieles aanleverde:

Slurp, zuig en laaf je steeds, ondorps, aan nurkse verhalen
die ons Haarlem maken tot wereldunieke Spaarnestad
met Vleeshal, Vishal, veenstroom en on(t)dempbare kanalen
en Amsterdam vlakbij, net als de zee. Waar vind je dat?
Ach, brouwers, schrijvers, kroegen, drukkerijen.
De tekstdichter verhaalt legendes die niet waar zijn, maar wél echt
want als het donkert in de stad weet de Haarlemmer zich lichter
dan komt de huiskamer en wie er woont het beste tot z’n recht.

Uit: Haarlemse huiskamers, onder redactie van Maria van Vlijmen, Gonda Koster, Dirk Haster, Gottmer 2006 
Afb
Kleuren maar!
De werkgroep Jonge Muggen heeft een aantal kleurplaten in voorraad. Nu we allemaal zoveel mogelijk binnen moeten blijven, kunnen de (klein)kinderen daarmee lekker aan de slag!
Aan de beurt is een mooie tekening van De Hoofdwacht.

Klik hier voor de kleurplaat.


(Bijna) tevreden over het resultaat? Maak een foto en stuur die naar ons toe via jeugdhaerlem@gmail.com.

De Hoofdwacht
De Hoofdwacht is ruim 775 jaar geleden gebouwd als raadhuis. Na de ingebruikname van het huidige stadhuis is De Hoofdwacht een woonhuis geworden, ook voor burgemeesters. Vanaf 1755 werd het een centrale post, een Hoofdwacht, voor de schutterij. Schutters en nachtwachters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde in de stad. In het onderhuis zijn werkplaatsen geweest en bedrijfjes voor o.a. wijn, tin en drukwerk. In 1919 werd De Hoofdwacht het "clubhuis" van de Historische Vereniging Haerlem.

De werkgroep Jonge Muggen kan schoolklassen ontvangen en over de geschiedenis van dit mooie gebouw vertellen.  
Afb
Actuele agenda
Voor het volledig overzicht van activiteiten...

Klik hier
COLOFON
 
 
 
Haerlem Nieuws is een maandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Haerlem
Postbus 1105, 2001 BC Haarlem   De Hoofdwacht, Grote Markt 17 Haarlem
023 5345422  info@haerlem.nl
  
www.haerlem.nl   haerlemredactie@gmail.com
ledenadministratie@haerlem.nl

IBAN NL89 INGB 0000 3778 82
U ontvangt Haerlem Nieuws als lid of belangstellende van onze vereniging
lid worden? Klik hier
Afb
Haerlem NIeuws liever niet ontvangen? klik hier
Afb Afb Afb
< <