Mei 2020
 
 
 
Historische Vereniging Haerlem

Mail niet leesbaar? Klik hier

Afb
Uit De Hoofdwacht
Afb
 
 
 
Ondanks de fysieke beperkingen die het kabinet Rutte III nog steeds handhaaft met oog op het tegengaan van het coronavirus, vergadert uw algemeen bestuur gewoon door, zij het digitaal natuurlijk. Dat moet ook omdat de pandemie en de bijbehorende maatregelen onze vereniging voor veel vragen stelt waar antwoorden op nodig zijn.
Hieronder daarom een terugkoppeling van de belangrijkste besluiten uit het AB van 20 april jl.

Uitstel van de ALV
Naast de vele reguliere activiteiten van de afgelopen weken, heeft het bestuur nu ook moeten besluiten de Algemene Leden Vergadering te verplaatsen naar een datum in het najaar. De ALV stond gepland op 26 juni aanstaande, maar dat gaat onder de huidige omstandigheden niet lukken. Om wel legitimiteit te verlenen aan de financiële keuzes die het bestuur maakt, is besloten u allen wel digitaal in de gelegenheid te stellen te reageren op de begrotingsstukken. De vereniging moet door kunnen draaien, maar dan wel met uw steun natuurlijk. U hoort de nieuwe datum zo spoedig mogelijk en zodra de stukken online staan, krijgt u daarover van onze penningmeester bericht.

Verplaatsing Bierbrouwerij tentoonstelling
Ook het vele werk van de Historische Werkgroep aan de Bierbrouwerijtentoonstelling willen we niet verloren laten gaan. Besloten is de hele tentoonstelling over te zetten naar volgend seizoen. Dan volgt de opening in het weekend van de organisatie van het bloemencorso van 2021. Indien versoepeling van de maatregelen openstelling van De Hoofdwacht in enigerlei vorm toelaat, overwegen we als bestuur serieus het idee van Has Kuijpers om een ‘sneakpreview’ in De Hoofdwacht te entameren, zodat bezoekers dit jaar nieuwsgierig gemaakt worden en volgend jaar weer terugkomen om de hele tentoonstelling te bewonderen. Wordt vervolgd!

Resterend programma 2020
Sinds het AB van 20 april heeft de premier in zijn persconferentie een routekaart voor de versoepeling van de coronamaatregelen uiteengezet waarbij Nederland gefaseerd uit de lockdown kan komen. Openstelling van De Hoofdwacht komt daarom ook in zicht, maar alleen op basis van een strikt protocol voor het gebruik van De Hoofdwacht binnen de 1,5 meter maatregelen. Het bestuur gaat werken aan een dergelijk protocol dat zal moeten regelen hoeveel mensen maximaal in De Hoofdwacht kunnen, hoe de trappen te gebruiken, welke extra voorzieningen nodig zijn etc. Voor de gastvrouwen en -heren is dat natuurlijk een uitdaging. Samen met hun teamleider gaan we bezien wat mogelijk is. Onze voorzitter is betrokken bij het Erfgoedplatform Kunsten '92 waar gesproken wordt over de verschillende protocollen, zodat wij kunnen beschikken over actuele informatie voor de erfgoedbranche. Alle werkgroepen zullen hierover uiteraard tijdig worden geïnformeerd.

Verder zet het bestuur in op hervatting van het programma na 2 september 2020. Dus we wegen serieus of we De Hoofdwacht weer open kunnen stellen bij de Open Monumentendagen, de Kunstlijn, Museumnacht Kids en de kerstmarkt. Maar zeker is niets, dus we houden u op de hoogte.

Rest ons vanuit De (digitale) Hoofdwacht u vooral inspiratie en al het goede te wensen om deze bijzondere tijd verder door te komen. Indien u nog vragen hebt horen we dat graag.

Marco R.F. Wiesehahn – Vrijman
algemeen secretaris
info@haerlem.nl 
Bestuur van de SGVH weer compleet  
Afb
 
 
 
Op de advertentie voor een nieuwe secretaris van de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH), heeft Martin Scheringa, lid van de Historische Vereniging Haerlem, gereageerd. Na een gepast gesprek in De Hoofdwacht - met inachtneming van de coronavoorschriften - tussen de voorzitter en projectleider van de Stichting enerzijds en Martin Scheringa anderzijds, was het al snel duidelijk dat deze Martin bijzonder veel interesse had in het onderwerp geveltekens. Hij leidt voor vrienden en bekenden af en toe een stadswandeling op maat, waarin gevelstenen een belangrijke rol spelen. Ook is hij natuurgids bij Thijsse’s Hof in Bloemendaal. Het was daarom geen moeilijk besluit om Martin Scheringa tot secretaris van de Stichting te benoemen.

Wij zijn blij dat het bestuur weer voltallig is. We moeten nu binnen het bestuur wel een goed onderscheid weten te maken tussen de drie Martins! 
Afb
Wim Eggenkamp: bevorderd dankzij 'nieuwe' basiliek
Wim Eggenkamp

Zeldzame promotie van Ridder tot Officier
Wim Eggenkamp, houder van onze erepenning, is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn restauratiewerk aan de Nieuwe Bavo. Proficiat!

Lees hier het bericht uit het Haarlems Dagblad
Afb
 
 
 
In deze tijden gebeurt er weinig waarmee ik de lezers van mijn column kan interesseren, amuseren, nieuwsgierig maken, prikkelen of aanzetten tot actie. Het is een en al corona-ellende die op ons afkomt via radio, televisie, internet en de krant. De inhoud van de weekendkrant is - de overlijdensadvertenties meegerekend - voor meer dan de helft gevuld met aan de pandemie gerelateerd nieuws.
In mijn laatste column signaleerde ik een lichtpunt: de spontane uitingen van bereidheid tot hulp. Nu, een maand later wil ik hier toch ook even memoreren het grote aantal cartoons en video’s dat binnenstroomt. Altijd goed voor een glimlach, al zijn het vaak variaties op een bekend thema, maar vaak ook goed voor een hartelijke lach en soms echte ontroering. Ik citeer Hugo Olaerts : “Humor is droevige gedachten een plezierige uitvaart bezorgen”.

Peter van Wingerden

Schrijver dezes houdt zich aanbevolen voor commentaar via info@haerlem.nl 
Oproep voor nieuwe werkgroepleden
Afb
 
 
 
De werkgroep Gebouw en Omgeving van de Historische Vereniging Haerlem wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed en de uit historisch oogpunt waardevolle openbare ruimte in Haarlem, waaronder ook het groen. In dat kader ontwikkelen de leden activiteiten en wordt projectmatig gewerkt.

De werkgroep is samengesteld uit leden met verschillende achtergronden (klik hier voor meer informatie). De werkgroep heeft op dit moment ruimte voor een nieuw lid en zoekt daarom een creatief en enthousiast lid dat actief betrokken wil zijn bij Haarlem met zijn vele cultuurhistorische aspecten en wil meedenken over de leefbaarheid van de stad en concrete voorstellen wil doen om dit te verbeteren, rekening houdend met de diverse, vaak uiteenlopende belangen die er zijn.

De werkgroep komt eenmaal per maand op een dinsdagavond bijeen in De Hoofdwacht. Eenmaal per jaar (meestal in juni) wordt er een vakinhoudelijke excursie georganiseerd door de leden met een bezoek aan een andere stad.

Heb je interesse neem dan contact op met de voorzitter Marcel van Heck telefoonnummer 06 25052487. 
Afb
Kunstschilder verfraait gevels 
 
 
 
Op de blinde muur hoek Pieter Kiesstraat 78 en Johan van Vlietstraat heeft kunstschilder Sidney Waerts onlangs een grote muurschildering gemaakt met als titel: ‘Matter’, Engels voor materie, alles wat stoffelijk is, maar ook iets dat belangrijk is, er zogezegd toe doet.

De schilder legt uit dat een van de afgebeelde kinderen in kleding van vroeger een ster(ren)steen* gooit naar hun eigen universum dat voor ze ligt. Het beeld laat een verleden en een toekomst zien, het geeft betekenis door aan nieuwe generaties en toont dat alles met alles in verbinding staat.

Het werk heeft nu door de corona-crisis een grotere betekenis voor hem gekregen: We begeven ons in een hele belangrijke tijd waarin we een grote verantwoordelijkheid hebben om een mooiere wereld aan te bieden voor onze kinderen wanneer wij er niet meer zijn. De keuzes die we 'nu' maken zijn van essentieel belang voor alles. Laten we deze stille tijd goed gebruiken om de nieuwe grond (economie) die nu word omgeploegd, om die grond opnieuw te bezaaien met datgeen wat de wereld in balans brengt en dus beter maakt. Als we dit samen doen dan kunnen we het verschil maken voor ons nageslacht en moeder natuur. 

Omdat Sidney Waerts de muur zo kaal vond heeft hij contact gezocht met de bewoner van het pand door een briefje in de bus te doen met de vraag of het niet wat zou zijn op die muur een schildering te maken. 

*spirituele steen
Afb
Het toeval wilde dat Joke Breemouer, onder meer directeur van de Haarlemse Kunstlijn, daar haar atelier en vergaderruimte heeft. Toen ze enkele schetsen had gezien, was ze enthousiast voor het idee, zodat hij ermee aan de slag kon gaan.

En dat zijn werk in de smaak viel blijkt wel, want nu staat hij alweer op de steiger om even verderop (Kinderhuissingel 34 – Johan van Vlietstraat) een nieuwe muurschildering aan te brengen omdat een van de bewoners zo onder de indruk was dat deze ook wel zoiets moois wilde.

Martin Busker, Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem

Klik hier voor het artikel in het Haarlems Dagblad
Restauratie radiomeubel H.A. van den Eijnde
Afb
het radiomeubel in het Grand Hotel Amrath (foto Daan Kerkvliet)
 
 
 
Soms is een beetje geluk nodig om resultaten te krijgen...
In 1994 wordt, in een dan net  uitgebracht boek over kunstenaar H.A. van den Eijnde, gewag gemaakt van een verloren gewaand radiomeubel. Geheel toevallig worden restanten van een radiomeubel, reeds enkele weken later, gevonden bij een antiekhandelaar. Nadere vergelijking van dit meubel wijst uit dat het daadwerkelijk de van den Eijnde radio is!
Op de originele buizen-radio na is het meubel inmiddels geheel gerestaureerd en onlangs verkocht aan het Grand Hotel Amrath in Amsterdam.
Dit hotel, gevestigd in het Scheepvaarthuis, is een 105 jaar oud monument in Amsterdamse School stijl.
H.A. van den Eijnde gaf leiding aan het beeldhouwersatelier met Hildo Krop, Anton Rädecker en Joop van Lunteren bij de versiering met beelden van het Scheepvaarthuis, dat in 1916 werd voltooid. 
Lees meer
Afb
Leonard Baruch (1905-1978)  fotografeerde hier de Gasthuisvest, hoek Grote Houtstraat
 
 
 
Het Noord-Hollands Archief beschikt over duizenden foto’s, maar vaak weten we niet precies welke locatie er is vastgelegd. Weet jij wel waar de fotograaf stond en welke kant hij opkeek? Door camerastandpunten te bepalen, wordt het straks mogelijk om de beeldcollectie op nieuwe manieren te doorzoeken. Bijvoorbeeld door een plek op een kaart te markeren en alle historische afbeeldingen van jouw huis te vinden.

Hoe werkt het?

In Hier! staan foto’s klaar om op de juiste plek gezet te worden. De meeste foto’s zijn al in de juiste straat gezet. Je maakt een account aan op het crowdsourcingplatform Het Volk en kan gelijk aan de slag. De vraag die steeds wordt gesteld is, waar stond de fotograaf en welke kant keek hij of zij op?  
Lees meer
10x erfgoed om je quarantaine mee door te komen
Afb
 
 
 
Nu een groot deel van Nederland in ieder geval de komende weken binnen zit, is het natuurlijk de kunst om ons niet te gaan vervelen. Gelukkig heeft Erfgoedhuis Zuid-Holland door de jaren heen een hoop interessante longreads en artikelen gepubliceerd. Bovendien zijn er tal van erfgoedinitiatieven online te vinden, net als allerlei educatief materiaal. In deze lijst krijg je tien tips om te lezen, luisteren, kijken vanuit je luie stoel!
Lees meer
Ontdekt
 
 
 
Nu er op de zolder van De Hoofdwacht niets ‘ontdekt’ wordt, deed ik vorige maand het voorstel gezamenlijk een “Haarlem-poëzie-estafette” te starten, want er wordt zó veel over Haarlem gedicht, dat we dat nooit allemaal zelf kunnen vinden.
Gelukkig kreeg ik reacties en ik kies deze maand voor de inbreng van Ada en Wim Harmsen. Zij doken in de ‘feestgids’ (zoals de uitgave omschreven wordt in de catalogus van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland) “Haarlem 700 jaar stad” en kozen bijgaand gedicht over de Hout uit.
Een zeer toepasselijke tekst nu we (voorzichtig) Haarlem 775 vieren én nu de Hout ‘vlagt met de kleuren der lente’, waarbij ik dan speciaal denk aan de prachtige blauwe velden boshyacinten. 
Afb
Zoals gezegd, ik kreeg reacties maar hoop op nog veel meer gedichten over Haarlem. Gaat u ook op zoek?
 
Machteld Tilanus, bibliotheekcommissie
machteldtilanus@gmail.com

Afb
Afb
Kleuren maar!
De werkgroep Jonge Muggen heeft een aantal kleurplaten in voorraad. Nu we allemaal zoveel mogelijk binnen moeten blijven, kunnen de (klein)kinderen daarmee lekker aan de slag!
Aan de beurt is een mooie tekening van de wachter Cornelis.
Klik hier voor de kleurplaat.


(Bijna) tevreden over het resultaat? Maak een foto en stuur die naar ons toe via jeugdhaerlem@gmail.com.

De kleurplaat van Boris Boef uit Haerlem Nieuws van april, is prachtig ingekleurd door Finn Sommeijer uit Heiloo. Hij heeft van ons inmiddels een verrassing gekregen. Naar wie zullen we deze keer iets opsturen? Doe je best! 
Wat deed zo’n mooi uitgedoste wachter vroeger eigenlijk?
De Hoofdwacht was sinds 1755 de centrale post voor de schutterij: schutters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde in de stad. De officieren kwamen uit de gegoede burgerij. Het eigenlijke werk werd gedaan door de nachtwachten, zoals Cornelis. Hij moest bij nacht en ontij in de stad de ronde doen, de stadspoorten bewaken en verdachte personen een nachtje achter slot en grendel zetten. De tralies van deze “cachotten” zijn nog te zien in de zijmuur van De Hoofdwacht.

Tijdens de schoolbezoeken aan De Hoofdwacht laat de werkgroep Jonge Muggen natuurlijk ook deze geschiedenis zien. Cornelis staat als fotomodel in de hal de kinderen op te wachten. 
Afb
Vrijwilligers gevraagd
Het is weer zover. Het Haerlem Jaarboek 2019 komt spoedig uit.
Om op portokosten te besparen zijn we op zoek naar vrijwilligers, die in hun postcodegebied een aantal jaarboeken bij onze leden willen bezorgen.

Indien u hiertoe bereid bent kunt u zich per mail via penningmeester@haerlem.nl melden bij de penningmeester.
Afb
Actuele agenda
Voor het volledig overzicht van activiteiten...

Klik hier
COLOFON
 
 
 
Haerlem Nieuws is een maandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Haerlem
Postbus 1105, 2001 BC Haarlem   De Hoofdwacht, Grote Markt 17 Haarlem
023 5345422  info@haerlem.nl
  
www.haerlem.nl   haerlemredactie@gmail.com
ledenadministratie@haerlem.nl

IBAN NL89 INGB 0000 3778 82
U ontvangt Haerlem Nieuws als lid of belangstellende van onze vereniging
lid worden? Klik hier
Afb
Haerlem NIeuws liever niet ontvangen? klik hier
Afb Afb Afb
< <