580x300
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
  • Inschrijving voor MSG Symposium “Hoofdzaken” op 6 april 2023
  • Capita Selecta lezing “SOLK” dinsdag 7 februari a.s.
  • Scholing Regelgeving en Rekrutering in wetenschappelijk onderzoek
  • Deelname aan nieuw onderzoek
 
 
 
 
Komend jaar zal het MSG science netwerk fysiotherapie weer volop haar bijdrage leveren aan ontwikkeling en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en scholing. Na de piekjaren van de COVID pandemie is het laatste jaar een toename merkbaar in onderzoeksactiviteiten waarin mensen worden gevraagd te participeren in klinisch onderzoek. Als lid van ons netwerk kunt u deelnemen aan onderzoek o.a. door interventies uit te voeren of deelnemers te rekruteren voor onderzoek. Net als het afgelopen jaar zullen ook komend jaar resultaten van MSG onderzoek worden gepubliceerd en worden gedeeld met u zoals op de Capita Selecta lezingen. Voor de Capita Selecta lezingen van het MSG science netwerk fysiotherapie zal met ingang van dit jaar een kleine financiële bijdrage worden gevraagd in verband met stijgende kosten. En ook voor het komende jaar geldt dat uw inbreng voor het verder ontwikkelen van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie van groot belang is! Daarom hopen wij u binnenkort weer te zien of te spreken op de Capita Selecta lezingen of op het MSG Symposium “Hoofdzaken” 6 april 2023. Een gezond, gelukkig en inspirerend 2023!
Nog geen lid? Meld je dan aan bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.           
 
 
 
Inschrijving voor MSG Symposium “Hoofdzaken” op donderdag 6 april a.s.
 
580x300
 
Op dit symposium zullen hoofdzaken ter sprake komen die voor de gespecialiseerde fysiotherapeuten actueel, interessant, waardevol en in de praktijk direct toepasbaar zijn. De meest recente inzichten over richtlijnen en begeleiding van “Hersentrauma in de sport”, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk, zullen worden gepresenteerd door KNVB bondsarts dr. Edwin Goedhart.
Verder zal aandacht worden besteed aan de rol die het slaapstoornissen heeft voor pijn en kaakklachten door prof dr. Ghizlane Aarab (ACTA, Amsterdam). Naast deze presentaties kunt u workshops (meet the experts) bijwonen waarin casuïstiek wordt besproken en praktische informatie wordt gegeven over de behandeling van deze aandoeningen (door o.a Aniek Nagtzaam) en met specifieke mobilisaties voor de cervicale wervelkolom (Andreas Amons). Ook kunt u de posterpresentaties van studenten bekijken en beoordelen van de verschillende MSG opleidingen en onderzoekers. Voor het programma en aanmelding:
 
Aanmelden
 
 
 
280x210
 

CAPITA SELECTA LEZING “SOLK” 7 februari 2023.
 
 
 
De CORPUS trial; SOLK en psychosomatische fysiotherapie

Deze Capita Selecta lezing op dinsdag 7 februari van 19.00 uur- 21.00 uur zal worden verzorgd door Hans van der Wouden, universitair hoofddocent en Margreet Wortman, PhD i.o..

Hans van der Wouden is verbonden aan de afdelingen Huisartsgeneeskunde en Ouderen-geneeskunde van Amsterdam UMC. Hij zal ons meenemen in het onderzoek naar Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten (SOLK).

Margreet Wortman zal resultaten weergeven van haar CORPUS trial.
Een korte samenvatting: Een deel van de patiënten die frequent de huisarts bezoeken, heeft lichamelijke klachten, waarvoor de huisarts geen lichamelijke aandoening als afdoende verklaring vindt (SOLK). Deze patiënten ervaren vaak problemen in hun dagelijks functioneren. Uit een pilot studie is gebleken dat patiënten zeer tevreden zijn over de psychosomatische fysio- en oefentherapie en dat deze therapie acceptabel en haalbaar is. Daarnaast is de (kosten-)effectiviteit van de psychosomatische therapie voor patiënten met SOLK onderzocht en is getracht de “black-box” te exploreren van de psychosomatische interventie.

Voor meer informatie en inschrijving klik hier
 
 
 
280x210
Scholing over Regelgeving en Rekrutering MSG/SNF leden
 
 
MSG scholing Regelgeving en Rekrutering
 
 
 
De verplichte scholing Regelgeving en Rekrutering staat weer gepland in het voorjaar 2023. Een definitieve datum volgt binnenkort. Het programma voor deze dag is te vinden op de MSG Science Netwerk website

Accreditatie voor deze scholing: geaccrediteerd door Keurmerk en 6 punten voor de registers NVMT, NVFS, NFP, NVOF en algemeen fysiotherapie. 

 
 
 
MSG
 
 
Aanmelding en participatie nieuw onderzoek in 2023
 
 
 
In het komende jaar kunt u als lid van het MSG science netwerk weer deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Velen van u hebben bij ons netwerk aangegeven welke patiënten populatie bij u in de praktijk aanwezig is en over welk specialismen u en uw collega’s beschikken. Om zoveel mogelijk maatwerk te leveren voor zowel de onderzoekers en u als participerende praktijk zullen wij naast een algemene kennisgeving van nieuw onderzoek via de nieuwsbrief ook met u als praktijk contact opnemen.
 
 
img
© MSG Science Netwerk 2023

Is deze email niet leesbaar? Klik hier
Liever geen emails? Klik hier

img img