September 2019
 
 
 
Historische Vereniging Haerlem

Mail niet leesbaar? Klik hier

img
Haerlem Nieuws en VH Nieuwsbrief samen verder!
img
 
 
 
Stapsgewijs is Haerlem Nieuws sinds de invoering in 2015 uitgegroeid tot een volwassen publicatie. Er is met de samenstelling zoveel ervaring opgedaan dat de tijd rijp is om een nieuwe stap te zetten. Vanaf dit nummer is de driemaandelijkse Haerlem Nieuwsbrief opgenomen in het maandelijkse Haerlem Nieuws. Hiermee kan de informatie actueler en met minder doublures en overlap worden verstrekt. Tevens komt er een einde aan de verwarring tussen de beide uitgaven vanwege de weinig onderscheidende namen.

Niet onbelangrijk is de aanzienlijke kostenbesparing voor de vereniging als gevolg van de samenvoeging. De vormgeving en opmaak van de Nieuwsbrief werden uitbesteed aan een professioneel bureau. Verschillende pogingen het in eigen beheer te realiseren liepen op niets uit. Daarentegen was de aanpak van Haerlem Nieuws in verenigingsverband met vrijwilligers wel succesvol en vrijwel kosteloos. De driemaandelijkse Nieuwsbrief werd voor nog slechts ca. 50 abonnees door een externe partij gedrukt en verstuurd tegen een abonnementsprijs die verre van kostendekkend was. In plaats daarvan krijgen deze leden gedurende de rest van dit jaar maandelijks een tegen lage kosten geproduceerde eenvoudige overdruk van het digitale Haerlem Nieuws toegestuurd. Ook hier een belangrijke bezuiniging waartegenover een betere en meer frequente informatievoorziening is bereikt.

Deze vernieuwing van het beleid is lang voorbereid en door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd, die in de jaarvergadering van 26 juni jl. (zie Haerlem Nieuws juli/augustus) haar instemming heeft gegeven.  

Alle uitgaven van de Nieuwsbrief (sinds 1992 - heden) zijn terug te vinden op de website.
img
Open Monumentenweekend
De Hoofdwacht is tijdens het Open Monumentenweekend geopend op zaterdag 14 september van 10.00 - 17.00 uur en op zondag 15 september van 12.00 - 17.00 uur. Het thema van het OM-weekend is ‘Plekken van Plezier’.
Op deze dagen is onze Bibliotheek op de anders gesloten zolderverdieping van 13.00 – 16.00 uur voor het publiek toegankelijk. Bezoekers kunnen daar de boekverkoping bezoeken met veel boeken over Haarlem maar ook andere. Al een boek? Neem dan toch de gelegenheid te baat om de prachtig opgeknapte zolder met zijn imposante dakconstructie te bezichtigen.
Ook is het nog mogelijk tot eind september de tentoonstellingen ‘De Verbeelding’ in het Onderhuis* en ‘100 jaar Hoofdwacht’ in de Coornhertzaal te bezoeken.
(*zie ook elders in dit Nieuws).
img
Mathilde Loerts
img
Peter Van Borssum
Tentoonstelling ‘De Verbeelding’ 
De Historische Vereniging Haerlem brengt in het Onderhuis van De Hoofdwacht een tentoonstelling van de werken van beeldhouwers Mathilde Loerts en Peter Van Borssum Waalkes. Het is de eerste keer sinds de vereniging vorig jaar de beschikking kreeg over het Onderhuis dat daar een cultureel evenement plaatsvindt.
Over het werk van beide kunstenaars is informatie te vinden op www.beeldensite.nl , resp. www.petervanborssumwaalkes.nl

De officiële opening vindt plaats op vrijdag 6 september door Martin van Bleek, voorzitter van de HVH. Leden en belangstellenden zijn vanaf 16.00 uur welkom in De Hoofdwacht, Grote Markt 17 in Haarlem waar zij ontvangen worden in de Tademakamer op de parterre en de Coornhertzaal op de eerste verdieping. Na het openingswoord van de voorzitter om 16.30 uur wordt afgedaald naar de expositieruimte in het Onderhuis.
De tentoonstelling is nog de gehele maand september in de weekenden te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur. Dan is ook ‘100 Jaar Hoofdwacht’ nog te zien waarin wordt teruggeblikt op het feit dat de Vereniging Haerlem haar statutaire zetel in dat historische gebouw verkreeg.

Voor meer informatie over de beeldend kunstenaars klik hier.
img
Historisch Café 30 september afgelast
De verbouwing van de Janskerk is nog niet zover gevorderd dat het Historisch Café op maandag 30 september doorgang kan vinden.
img
Schimmen van Kenau en Ripperda in
De Hoofdwacht
De ‘Museumnacht Kids’ ook in De Hoofdwacht
 
 
 
Op zaterdag 19 oktober 2019 is het tijd voor de allereerste editie van de ‘Museumnacht Kids’ in Haarlem!
Kom ontdekken wat cultureel Haarlem aan kinderen te bieden heeft. Circa 10 toffe musea in Haarlem openen tussen 17.00 en 22.00 uur hun deuren. Speciaal voor kids tussen de 4 en 12 jaar is er een fantasierijk programma samengesteld. Compleet met een openingsshow in de Grote of St. Bavo kerk en een vette afterparty in het Noord-Hollands Archief. De Hoofdwacht komt tot leven tijdens de avond! Beweegt het standbeeld van Coster nou? Of kom jij historische figuren uit Haarlem tegen? Historische figuren uit Haarlem nemen de tijd om voor één keer terug te keren in het Haarlem van nu. Van Frans Hals tot Judith Leijster, Corrie ten Boom en Hannie Schaft. Kun jij alle figuren vinden in De Hoofdwacht? Speur het hele gebouw door, van de zolder tot aan de kelder. Van alle spanning kun je even bijkomen met wat eten en drinken in onze middeleeuwse herberg. Zou Malle Babbe daar ook naartoe komen?

(Andrea Roosen, werkgroep Jonge Muggen)
Bestel kaarten
Vooruitblik Kunstlijn 2019 Haarlem
img
 
 
 
In De Hoofdwacht is tijdens de Kunstlijn 2019 op zaterdag 2 en zondag 3 november werk van maar liefst tien kunstenaars te zien, waarvan er zes opereren onder de naam Haarlems Sieraad Collectief. De kunstenaars geven een eigen invulling aan het thema van de Kunstlijn , ‘ONBEPERKT BEGRENSD - Het atelier’ onder de naam (Un)limited edition. In de Tademakamer hebben zij een gezamenlijke presentatie ingericht; elders in het gebouw, zowel in de Coornhertzaal als in het Onderhuis, laten zij hun persoonlijke werk zien.

Lees meer
Column
img
 
 
 
Onze vereniging beschikt over een intern geheugen: het Vademecum. Dit bevat een compleet overzicht van alle excursies, tentoonstellingen, bezoekersaantallen, publicaties, enzovoorts sinds de oprichting. Ook de samenstelling van de top van de organisatie valt goed af te lezen uit dit document.
Om mijn stelling (het aantal vrouwen in de top van de vereniging is onevenredig laag) te bewijzen, nam ik het door.
Wat leerde me dat uitgedrukt in voetbaltermen naar aanleiding van het WK voetbal voor vrouwen dat bij het schrijven van dit stukje net achter de rust is? Oprichters: 9-0, onder de negen oprichters in 1901 dus geen een vrouw. Beschermheren, het woord zegt het al: 10-0 en van de Erevoorzitters: 11-1, Ereleden: 10-1.
Leden van verdienste: 15-3. Voorzitters: 13-0, vicevoorzitters: 2-1. Secretarissen: 27-4. Penningmeesters: 9-0. Legpenning in goud: 1-0; in zilver: 31-2; in brons: 18-2. Leden Redactiecommissie: 24-3. Sinds 1901 is er weinig veranderd. Bij de werkgroepen (inclusief projectgroepen) is de verhouding overigens op dit moment* heel anders wat betreft m/v leden: 75-31, vooral door de gastvrouwen/gastheren: 24-13, maar niet wat voorzitters betreft: 10-2.
Bewijs geleverd! En dat voor een vereniging waarin heel veel vrouwen actief zijn. Van de leden is een derde vrouw.
Is er dan ook bij de Historische Vereniging Haerlem sprake van een glazen plafond?

Peter van Wingerden
Schrijver dezes houdt zich aanbevolen voor reacties via info@haerlem.nl

 * bron: Jaarboek 2018
Zicht op gevels Hoofdwacht
img
 
 
 
Met Monumentenweekend in het vooruitzicht heeft Remmert Pels, lid van de projectgroep Ambachtslieden, een tekening gemaakt van de zij(oost)gevel van De Hoofdwacht aan de Smedestraat met een toelichting van ‘wat de gevel door de eeuwen heen vertelt’. Dertiende eeuws metselwerk van kloostermoppen, een loden waterbord en de ontlastingsboog van een oud kozijn zijn enkele van de vele belangwekkende en kenmerkende architecturale elementen die hij beschrijft.

In petto is nog een beschrijving van de voorgevel onder meer aan de hand van een tekening uit 1629 van P.J. Saenredam maar ook van de latere aanpassingen incl. recent de nieuwe kleuren van het houtwerk in 2016.

Hiermee zijn drie visueel aantrekkelijke bouwkundige onderdelen van De Hoofdwacht, te weten: 1. Kapconstructie, 2. Zijgevel Smedestraat en 3. Vooraanzicht, kort beschreven en beschikbaar voor de gastvrouwen en gastheren van onze vereniging ten gerieve van de bezoekers.

(Has Kuijpers, secretaris projectgroep Ambachtslieden)
img
Kleurrijk Haarlem
Lees hier het nieuws van Stichting Geveltekens
img
Ontdekt
 
 
 
In de bibliotheek op de zolder van De Hoofdwacht vond ik twee exemplaren van 'De straat waarin wij in Haarlem wonen', geschreven door Dr. Gerda Kurtz. De boeken zijn beide uit 1965. Je zou denken dat ze dus identiek zijn, maar niets is minder waar: één boek is 'gewoon' een boek, maar dat tweede is twee keer zo dik; het is volgeplakt met krantenknipsels over Haarlemse straten.

Machteld Tilanus (bibliotheekcommissie)
Lees meer
Herinneringen gezocht aan Haarlemmers in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939)
img
 
 
 
Ongeveer 650 Nederlanders zijn als vrijwilliger naar Spanje gegaan om tegen Franco en het fascisme te strijden. Zij kwamen vooral uit Amsterdam maar deels ook uit Haarlem. Het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) in Amsterdam beheert een website met onder meer hun namen en verdere gegevens. Deze lijst is echter onvolledig.
Cor Faber doet historisch onderzoek naar de internationale betrokkenheid bij de Spaanse Burgeroorlog. Via deze oproep hoopt hij van lezers uit de kring van familie of bekenden ontbrekende informatie te krijgen in de vorm van concrete gegevens of overgeleverde herinneringen. U kunt Cor Faber via deze link mailen.
Het Scheepmakerskwartier nadert zijn voltooiing
img
 
 
 
Wat valt er te zien?
Van de steigers klinkt geen Paljas of Jeruzalem, zoals Herman van Veen ooit zong, maar Het Goede Doel. Lang zal dat niet meer duren. Het gebouw De Scheepmaker heeft zijn hoogste punt bereikt en het zal nog maar een kwestie van tijd zijn voordat ook hier de steigers worden afgebroken. Aan de oostelijke Spaarneoever is dan een nieuw buurtje verrezen dat door de gemeente Haarlem in wervende foldertaal Scheepmakerskwartier is gedoopt. Wie in dit tot voor kort ontoegankelijke gebied rondzwerft, wordt op het eerste oog aangenaam verrast. Op een van de bankjes op de gloednieuwe kade zit zowaar een liefdespaartje. Een man geniet op zijn balkon van zijn nieuwe uitzicht over het Spaarne. En vader en zoon klungelen aan een bootje dat aan de nieuwe aanlegsteiger ligt.

Toch knaagt er iets. Het begint...........
(Pieter Winters, redactie) 

Lees meer
img
Kent u onze vrijwilligers?
 
 
 
Annelies Homburg vertelt;
De ‘Jonge Muggen’ gaan haar ter harte, en die niet alleen! 

Een interview van Dick van Gijlswijk met Annelies Homburg.
Lees meer
img
Actuele agenda
Voor het volledig overzicht van activiteiten...

Klik hier
COLOFON
 
 
 
Haerlem Nieuws is een maandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Haerlem
Postbus 1105, 2001 BC Haarlem   De Hoofdwacht, Grote Markt 17 Haarlem
023 -1234567   info@haerlem.nl
  
www.haerlem.nl   haerlemredactie@gmail.com
ledenadministratie@haerlem.nl

IBAN NL89 INGB 0000 3778 82
U ontvangt Haerlem Nieuws als lid of belangstellende van onze vereniging
img
Haerlem NIeuws liever niet ontvangen? klik hier
img img img
< <