img

Contributienota 2021
Historische Vereniging Haerlem
CONTRIBUTIENOTA KALENDERJAAR 2021
 
 
 

Haarlem, 15 januari 2021


*|custom_1|*     Lidnummer *|custom_2|*

Beste leden,

Om onze vereniging en alle activiteiten te kunnen financieren zijn we afhankelijk van de inkomsten uit de contributies (en giften) van de leden. Daarom ontvangt u dit betalingsverzoek voor de contributie 2021.

Voor individuele leden bedraagt de contributie € 30,00 per jaar, voor partnerleden samen € 42,50 en voor onze jongste leden (t/m 26 jaar) € 15,00.

Wij verzoeken u de contributie vóór 1 maart 2021 te voldoen op het rekeningnummer: IBAN NL89 INGB 0000 3778 82 van Historische Vereniging Haerlem met vermelding van uw naam, contributiejaar en uw (bovenvermeld) lidmaatschapsnummer.
Vrijwillige extra bijdragen zijn van harte welkom en vanwege de ANBI-status van onze vereniging onder bepaalde voorwaarden zelfs voor 125% fiscaal aftrekbaar (zie voor de voorwaarden onze website).

Het bestuur wenst u een mooi cultuurhistorisch en vooral gezond jaar 2021.

Namens het bestuur,
Alex Leuverink, penningmeester .


NB is deze email minder goed leesbaar of wilt u printen, klik dan hier.
Deze contributienota wordt persoonlijk aan u verstuurd. Derden hebben derhalve geen inzage in deze nota.
COLOFON
 
 
 
Deze mail krijgt u als lid van de Historische Vereniging Haerlem
Postbus 1105, 2001 BC Haarlem   De Hoofdwacht, Grote Markt 17 Haarlem
023 5345422  info@haerlem.nl
  
 www.haerlem.nl       ledenadministratie@haerlem.nl
IBAN NL89 INGB 0000 3778 82